[ตารางออกอากาศ พุธเช้า...ข่าว สพฐ.]    [ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการ พุธเช้า..ข่าว..สพฐ.]       


            
     
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2 ขอเชิญชมรายการ "พุธเช้า.ข่าว สพฐ."ซึ่งจะทำการออกอากาศ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา8.00-9.00น.
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
            
สรุปผลการรายงาน พุธเช้า ข่าว สพฐ. 
ที่
อำเภอ จำนวนโรงเรียนทั้งหมด จำนวนโรงเรียนที่เข้ารายงานในระบบ จำนวนครั้งที่รายงานทั้งหมด
1
                               แม่แตง   35   22   347
2
                               แม่ริม   21   14   229
3
                               สะเมิง   26   20   410
4
                               พร้าว   22   15   156
5
                               สันทราย   28   28   443
รวม   133   100   1586
Copyright @ Wilailuck Tairaya...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต2