[ตารางออกอากาศการประชุมทางไกล CME2 Online]    [ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการ ]       


            
     
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ขอเชิญชมการประชุมทางไกล ถ่ายทอดสด แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการครู
โดย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
            
สรุปผลการรายงาน การรับชมการประชุมทางไกล Vedio Conference 
ที่
อำเภอ จำนวนโรงเรียนทั้งหมด จำนวนโรงเรียนที่เข้ารายงานในระบบ จำนวนครั้งที่รายงานทั้งหมด
1
                               แม่แตง   35   35   35
2
                               แม่ริม   21   21   21
3
                               สะเมิง   26   25   25
4
                               พร้าว   22   22   22
5
                               สันทราย   29   29   29
รวม   133   132   132
Copyright @ Wilailuck Tairaya...กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เชียงใหม่ เขต2